***

Vai zini cik pasaule traka?
Vai zini, tas kas tagad notiek nav īslaicīgs?

Tas viss ir sākums
sākums no mūsu – jaunām – pasaulēm

Vai zini, ka nekad vairs nedzīvosim blakus?
Vai zini?
Mēs satiekamies tikkai uz mirkli
Pasaule jāmēra laikā

satiecies – pieskaries – šķiries
laiks

satiecies – pieskaries – šķiries
laiks

Es pieskāros, tu skāries atpakaļ
un tā ar daudziem
bet rūp tie skārieni, ko jūt pēc skaitāmiem laikiem

Es vēl atceros un tu vēl atceries
bet pieskāriens ir beidzies

laiks

mēs vairs… nekad

Tagad savus pirkstgalus sienu citur,
bet manas atmiņas skaita laiku

Vai skumsti, ka mūsu laiks beidzies?
Vai es skumstu?

Pirkstgali vienalga saistīti
citur

Cik ilgs būs šis laiks – šī pasaule?

Es mazliet zinu
un tomēr nē

Nesteigšos ar pieskārieniem
Gribu ta lai atcerās

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s